Medlemmene i Hobøl Lions som holder denne tradisjonen ved like, ønskes alltid velkommen i hele Hobøl, og salget er da også stabilt godt hvert eneste år.

– Ja, vi regner med å selge 1000 blomster og 700 nek, sier Jens Anstensrud i Hobøl Lions som legger til at i alt 32 selgere vil være ute på disse to kveldene.

Vanligvis ber man husstandene ha kontantene klare, men skulle man ikke ha det, er det fullt mulig å betale med Vipps.

Inntektene fra julesalget går som alltid til et godt formål. Denne gangen vil Lions bruke pengene på kurs for ansatte i skoler og barnehager for å motvirke rus- og narkotikabruk hos bygdas ungdommer.

Hobøl Lions har for øvrig en rekke aktiviteter på agendaen. I tillegg til å drive forebyggende ungdomsarbeid, støttes ungdom som vil delta i Lions ungdomsleire i utlandet.

Man arrangerer treff hvor seniorer i kommunen kan komme sammen til en hyggelig kveld, og det arrangeres treff for folk i bygda som har et handikap eller som har vanskeligheter med å komme seg ut for å treffe andre mennesker. Dette skjer i samarbeid med Tomter speidergruppe, Hobøl 4H og Hobøl kommune, går det fram av nettsiden til Hobøl Lions.

Ut over det er organisasjonen med på å bidra økonomisk i mange av Lions prosjekter i Norge og for øvrig i verden.