Til tross for solid forarbeid, omfattende planlegging og stor kunnskap hos de involverte, var det ikke fritt for at det lå en smule spenning i lufta da den todelte laftekassen lettet fra grunnmuren og ble løftet over på to krabiler fra Nordic Crane Øst mandag ettermiddag.

Uvanlig jobb

Mandag kveld gikk turen fra tomta tett inntil E18 rett nord for Elvestadkrysset, hvor det lille, rødmalte huset har stått i rundt et par hundre år, og inn til til sentrum av Oslo hvor boligen blir plassert i helt andre omgivelser.

Da Moss Avis skrev om kunstprosjektet til Marianne Heske i april i år, var fokuset å redde "Vang" fra å falle sammen. Huset ble innløst av Statens Vegvesen i forbindelse med utbyggingen av E18, som har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet.  Andre Holdt fra Solbrekk Bygg AS og Tom Kristiansen, som har sitt eget firma, har demontert tak og kledning, og gjort delene klare for å monteres på igjen. I tillegg hadde de delt laftekassen i to og jekket opp og sikret konstruksjonen slik at den trygt kunne heises på plass på bilene og fraktes inn til Oslo.

De legger ikke skjul på at det er en jobb litt utenom det vanlige:

- Vi pleier å pusse opp hus der hvor de står, påpeker Holdt.

Det er imildlertid ikke noen målsetning å gjøre Vang beboelig igjen.

- Det er i dårlig forfatning, og mye råte og sopp, sier Kristiansen, som er en av de nærmeste naboene og synes det er rart at ingen har brent det ned.

Ut til publikum

I vår var det uklart hvor huset ville gjenoppstå som kunstverk.

- Men så kom jeg på at Stortinget har en egen plass til skulpturer, forteller Heske, som synes det er morsomt at forslaget ble tatt så godt imot.

Andre etasje er i for dårlig forfatning, men planen er at publikum skal kunne gå inn i første etasje etter avdukingen den 21. oktober. Kunstverket skal stå foran Stortinget frem til januar 2016. Ifølge OsloBy er Heskes verk, som har fått navnet "House of Commons", det første som stilles ut i prosjektet Oslo Pilot, der tanken er å utforske hva som skjer når kunsten slippes ut av gallerier og museer. I tillegg får den lille, rødmalte stuen æren av å innlede Stortingsbygningens 150-årsjubileum i 2016.

Sikkerhet

Heske har ingen forventninger til publikums reaksjoner, men regner med at det blir en tankevekker uansett hvordan man vrir og vender på det. Alle har et forhold til konseptet bolig. Siden hun satte igang med prosjektet, har flyktningekrisen vist seg for alvor også i Norge, og tilført enda ett nytt perspektiv til verket.

Kunstneren understreker at prosessen er en viktig del av verket, og berømmer alle som har bidratt på ulike måter, heriblant samboeren Hedvig Skjørten som også er en tett samarbeidspartner.

Per Jonny Tveter er hyret inn som teknisk prosjektkoordinator. Han har vært med på å flytte hus før, men legger ikke skjul på at denne oppgaven er litt spesiell. Ikke minst på grunn av utfordringer rundt både sikkerhet og tilgjengelighet på "tomta" foran Stortinget.  Til stede for å se huset vel av gårde var også Kaja Svenneby i Statens Vegvesen, som ble  involvert fra starten, og nabo John Willy Andersen, som  selv bodde i huset ti år i oppveksten. Han forteller at det var moren som plantet bjørkene rundt huset i sin tid.

Se intervju med John Willy Andersen her

Etter planen skal laftekassa på plass i løpet av kvelden, slik at monteringsarbeidene kan starte tirsdag formiddag.