Ber Hobøl stoppe planer om et enormt avfallsdeponi

Artikkelen er over 2 år gammel

Et tilsynelatende fromt ønske om å gjøre en myr i Hobøl om til et jorde, har vist seg å skjule planer om et 30-årsprosjekt med sprengning, pukkverksdrift – og et enormt deponi fylt med mye ikke gjenvinnbart avfall.