Tanken bak forvaltningsplanen er at vi ønsker å ta vare på det som ser ut til å komme. Det er ca. 100 villsvin i Halden, Aremark og Marker pluss minst ét i Hobøl, sier leder for viltnemnda i Hobøl Håvard Jensen.

Det var på et saksfordelingsmøte i Østfold fylkeskommune denne uken planen ble snakket om. Saken vil bli fremmet i neste møte i næringsutvalget.

– Støtter ikke planen

I Norge er villsvin svartelistet. Det er altså en uønsket art blant annet fordi dyrene kan ta med seg sykdommer og de er harde mot dyrket mark.

– Fordi villsvin er svartelistet, støttes ikke planen av Miljøverndepartementet. Vi får ikke aksept for at vi kanskje skal ha en planlagt avskyting og kvote. Med en forvaltningsplan kan man gå inn og bruke offentlige midler for å få en telling blant annet, sier Jensen.

Han forteller videre at det i dag er mye synsing om antallet villsvin og at det ofte kommer an på hva grunneierne ønsker å si ifra om.

Jensen tror ikke det er mye motstand mot forvaltningsplanen blant politikerne i fylkeskommunen.

– Det er kanskje noe motstand blant grunneierne. Men med en slik forvaltningsplan vil vi få en mening med villsvinbestanden. Det er jo noen som nå ønsker mer kontroll. Det er snakk om at ettersom vi nå har rundt 100 villsvin i området, vil vi ha 10.000 i løpet av 10 år, sier han og legger til:

– Jeg mener at vi må ta inn over oss at denne arten er kommet for å bli, sier Jensen.

LES OGSÅ : Advarer mot agressivt villsvin

Villsvin i Hobøl

I Hobøl har det de siste årene vært observert villsvin.

– Det var et dyr som ble kjørt på for noen år siden. Det er stadig folk som ser den, sier Jensen.

En av dem som har sett villsvin i Hobøl er Simen Gjølsjø.

– Jeg så to villsvinspor senest på mandag, sier han.

Gjølsjø har tidligere både hørt og sett spor etter villsvin i området rundt huset sitt.

I Våler er det derimot ikke gjort sikre observasjoner i år.

– Men det har vært i Spydeberg, så det er derfor ikke utenkelig at det har vært dyr innom her også, sier Sven O. Martinsen, virksomhetsleder for miljø og teknikk i Våler.