Vestby kommunestyre vedtok fredag kveld å bygge ny enparallell 1.–7. skole i Hølen. Kostnadsrammen er satt til 77 millioner kroner og vedtaket utløste applaus fra hørninger på tilhørerplass.

Revet i filler

Men applausen var ikke rettet mot Høyrebenken og ordfører John Ødbehr som i debatten kastet partiet sitt til ulvene da han foreslo at Hølen ikke skulle få noen skole før Vestby har solgt næringstomter for 340 millioner kroner på det nye feltet øst for Deli skog.
– Jeg ber på mine knær. Det eneste jeg vil dere skal være med på, er å spenne opp et sikkerhetsnett, sa Ødbehr til en måpende forsamling.
Stillheten varte ikke lenge.
– Dette innlegget burde kanskje vært holdt mandag Det var da vi vedtok budsjettet med de 77 mill. til Hølen skole. Hva er grunnen til at du nå står her og underminerer, lurte Ole Morten Geving (Sp).
Trygve Thorsen (Frp) angrep fra en annen vinkel:
– Hvordan kunne Høyre nylig stemme for en storhall til 130 mill. kroner uten betenkeligheter, og nå gjøre dette, sa han, mens Grethe Lill Grytan minnet Ødbehr om at han det siste året har vedtatt både musikkbinger, kunstgress og storhaller uten å vise noen som helst slags økonomisk frykt.

Må le

– Overraskelser av denne art har jeg aldri opplevd før, fortsatte Tom A. Ludvigsen (Ap) og minnet forsamlingen om at det var en enstemmig byggekomité som fremmet forslaget om ny skole fredag kveld, og at i denne byggekomiteen sitter nettopp Ødbehr.
– Jeg lurer på om det er fordi det er freddan, men jeg klarer ikke å la værra å le, sa Ludvigsen og la til at det verste var at Ødbehr med sitt forslag egentlig signaliserte at han ikke hadde tiltro til den handlingsplanen han hadde vært med å vedta fem dager før.
– Ordfører, med respekt å melde, dette henger ikke i hop, fullførte Geving.

Men Ødbehr ga seg ikke. Til stor bestyrtelse i eget parti. Da det endelig kom til avstemning, falt Høyrebenken fra hverandre. Henrik Engeseth og Johanne Dønnestad Hauge nektet å være med på Ødbehrs «sikkerhetsnett», for som Dønnestad Hauge ble sitert av sin partileder Stig Eyde da det hele var over: «det er lov å tenke sjæl.»
Eyde la for øvrig til at han som leder følte seg forpliktet til å følge Ødbehr på hans politiske harakiri.