Årets æresborger av Hølen utnevnt

Det var en glad prisvinner som under landsbyfesten lørdag ble kalt fram for å motta utmerkelsen.  Årets æresborger av Hølen by er i år en hel forening.