Åpning av nye Hoppern skole: – Aldri sett noe lignende

Ons­dag var det of­fi­si­ell åp­ning av nye Hoppern sko­le. Et­ter to og en halv uke i bruk er læ­re­re og ele­ver strå­len­de for­nøy­de. Ordfører Hanne Tol­le­rud inn­røm­met i ta­len å ikke ha sett noe lig­nen­de før.