Høyre tar Rygge til fylket

Rygge Høyre håper på fylkesstøtte for å beholde Rygge Flystasjon

Rygge Høyre håper på fylkesstøtte for å beholde Rygge Flystasjon

Artikkelen er over 6 år gammel

Rygge Høyre håper på helhjertet støtte fra de øvrige lokallagene i Østfold i sitt forsvar av virksomheten på Rygge flystasjon.

DEL

Til behandling på årsmøtet i Østfold Høyre til helgen ligger en resolusjon fra Rygge Høyre. Her går partiet ut med krav om at Luftforsvarets ledelse samt 717-skvadronen og HV-distrikt 01 må beholdes på Rygge.

Får aldri ro

– Det norske forsvaret har de siste årene vært i en kontinuerlig endringsprosess. Enheter opprettes, flyttes, flyttes tilbake eller blir lagt ned. Personellet får aldri ro. De og familiene deres påføres og ubehag. Mange, ofte de beste, gir opp og finner seg noe annet. Lokalsamfunn mister arbeidsplasser, sier Richard Norland, leder i Rygge Høyre, som peker på at Rygge nå er det eneste stedet i Østfold der det fortsatt er militær aktivitet.
 

Delt forslag

Forsvarssjefen har i sitt fagmilitære råd gått inn for å flytte 717-skvadronen fra Rygge og tilbake til Gardermoen. Han vil også nedlegge flyplassdriften og avvikle HV 01 på Rygge. Men han foreslo å beholde Generalinspektøren (GIL) og Luftforsvarets stab på Rygge.

– Den har et tett samkvem med forsvarsledelsen i Oslo, og bygningsmassen på Rygge er som skreddersydd til formålet. Men nå antyder statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet at også Luftforsvarets stab kan bli flyttet bort fra Rygge til Ørland eller Bodø. Det vil påføre stabspersonellet nye belastninger og gjøre samvirket med forsvarsledelsen i Oslo tyngre og mer kostbart, hevder Rygge Høyre.

Mot slutten

Partiet frykter at dette kan være begynnelsen på slutten for Forsvarets tilstedeværelse, og at det nå er på tide for Østfold å gi uttrykk for at nok er nok, at osloregionen trenger an aktiv flystasjon, og at Østfold trenger arbeidsplasser.

Tage Pettersen er leder i Østfold Høyre og ordfører i Moss. Han sier til Moss Avis at det i tillegg til resolusjonsforslaget fra Rygge kommer ett fra Fredrikstad.

– Ikke bare Rygge Høyre, men hele Østfold er opptatt av og vil slåss for å bevare militær aktivitet på Rygge flystasjon. Vi må bare bli enige om ordlyden i den endelige uttalelsen, sier Pettersen.

Artikkeltags