IKEA-saken utsettes til mars

IKEA-etableringen på Delijordet i Vestby ruller videre. Nå skal fylkesutvalget i Akershus på ny befaring.

IKEA-etableringen på Delijordet i Vestby ruller videre. Nå skal fylkesutvalget i Akershus på ny befaring.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Fylkesutvalget i Akershus ønsker bedre info om IKEA-etableringen i Vestby. Nå er saken utsatt i én måned. ikea-saken

DEL

Vestby-ordfører John Ødbehr (H) var til stede i fylkesutvalget i går, der kommunedelplan for Vestby nord, som omhandler IKEA-etableringen på Delijordet, var satt opp på sakskartet. Men den ble altså trukket. Og det er ingen katastrofe, mener ordføreren.– At saken blir utsatt, henger blant annet sammen med den vurderingen av fylkesordfører Nils-Aage Jegstads habilitet i IKEA-saken som er krevd fra Guto AS' side. Betenkningen forelå i går og konkluderer med at Jegstad ikke er inhabil, sier Ødbehr til Moss Avis.

– Fylkesutvalget ønsker seg dessuten bedre tid og enda grundigere informasjon fra kommunens side. Og det er vi klare til å gi, legger han til.

ikke forenlig

I går forelå også innsigelsen fra fylkesmannen i Akershus, som mener at planene om etablering av et IKEA-varehus på Delijordet ikke er forenlig med nasjonal klima- eller jordvernpolitikk.

Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla er klar på at handel med et regionalt kundegrunnlag skal lokaliseres i nærområdet til regionsenteret og ikke ute på et jorde i et motorveikryss som genererer mer bilbasert handel.

Landbruksdirektør Morten Ingvaldsen framholder på sin side at flytting av matjord ikke kan anbefales, og at samfunnsinteressen i dette tilfellet ikke er så stor at jordvernet må vike.

Ikke overrasket

At fylkesmannen konkluderer på den måten, kommer ikke som noen overraskelse på ordfører Ødbehr.

– Nei, innsigelsen var ventet. Det betyr at vi må gå i dialog med fylkesmannen og komme med enda bedre argumenter. Det er i alles interesse at en så stor og viktig sak belyses så godt og grundig som mulig. Og jeg er rimelig trygg på at vi skal vinne fram til syvende og sist, sier Vestby-ordføreren.

IKEA-saken kommer opp igjen i fylkesutvalget 11. mars, men én uke før det skal det gjennomføres en ny befaring med Statens vegvesen, opplyser Siri Hov Eggen (Ap).

Artikkeltags