(Siste)

[Nord24]  De siste par årene har det oppstått en ny trend i det norske boligmarkedet. Ifølge Forbrukerrådet har stadig flere boliger blitt solgt ved at noen har lagt inn kun ett bud direkte til selger– over prisantydning.

Dermed har kjøperen sikret seg boligen før andre har fått anledning til å by på den.

Fenomenet, såkalt «kupping», skyldes den høye boligprisveksten de siste årene. Personer som kanskje har tapt flere budrunder, bruker dette som en bevisst strategi i et forsøk på å unngå en ellevill budrunde.  

Dermed blir det gitt et bud som er akkurat så høyt over prisantydning at ikke selgeren tør å takke nei.

- Grunnen til at man kupper er jo at kjøperen forsøker å få boligen til en lavere pris enn den ellers ville gått for. Derfor er det sannsynlig at selgeren går glipp av penger, sier Thomas Bartholdsen, som er fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Ifølge meglerorganisasjonene kan så mange som hver tiende bolig bli solgt etter et «kupp».

I forrige uke ble visningen av en toromsleilighet i Tromsø sentrum avlyst, og annonsen trukket tilbake.

Årsak: En person hadde lagt inn et bud på 50.000 kroner over prisantydningen, som var på 2.450.000 kroner.

Eiendomsmeglerfullmektig Cecilie-Marie Storslett forteller til Nord24 at hun ikke oppfatter handelen som et «kupp». Hun forklarer at kjøperen ikke hadde mulighet til å delta på fellesvisningen, og i tillegg en uke tidligere hadde vist interesse for en helt identisk naboleilighet.

- Den ble solgt for 2,5 etter budrunde, så kjøperen av den aktuelle boligen tok utgangspunkt i det. Det var en sum som begge parter var godt fornøyd med. I tillegg hadde kjøper fått all tilgjengelig informasjon fra prosessen med naboleiligheten, og følte seg antakelig trygg nok på grunnlaget til å legge inn et bud før visning, sier Storslett.

- Derfor opplever jeg dette som en edruelig og fornuftig handel, legger hun til.

Kristin Amundsen, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, vil på generelt grunnlag advare selgere mot å la seg lokke av tidlig innkommende bud før fellesvisning.

- I slike spesielle tilfeller kan det være fornuftig, for i akkurat dette tilfellet handlet det om to nærmest identiske leiligheter. Likevel vil jeg i hovedsak fraråde å by før visning. Intensjonen til selger er jo å få best mulig pris, og jo flere personer som får sett boligen, jo større er sjansen for å finne den kjøperen som er villig til å betale mest, sier Amundsen.

For dersom selgeren hopper på det første budet, vil man aldri få vite hvor mye penger man kunne fått for boligen.

Og på den andre siden vil en eventuell «kuppmaker» måtte leve i uvisshet om at salgssummen kanskje var høyere enn boligen var verd i det åpne marked.

- Derfor anbefaler vi alltid selgerne om å fullføre hele prosessen, med offentlig visning og budrunde. Det er kun i det åpne markedet at man kan teste markedsverdien av en bolig, sier Amundsen.

I tillegg advarer hun om at man risikerer å gå glipp av viktig informasjon av boligen, dersom man går rett på selger og dropper meglerleddet for å gi bud.

- Å selge bolig er ei juridisk myr med mange fallgruver. Byr man gjennom megleren, vet man at man har fått all relevant informasjon om boligen. Det er ikke alltid vi klarer å ivareta informasjonsflyten dersom man går rett på selgeren før visning, sier hun.

Og nettopp derfor vil fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet den nye trenden til livs. Han har invitert bransjejorganisasjonene til et samarbeid for å bli kvitt trenden en gang for alle.

- Begge parter kan komme i alvorlig problemer etter et «kupp». Selger er pliktig til å gi all relevant informasjon over til kjøper, men ved et kupp kan det hende at denne informasjonen ikke er gjort klar og tilgjengelig ennå. Dermed risikerer man at kjøper kommer tilbake etter en tid etter å ha oppdaget mangler ved boligen for å kreve prisavslag, sier Bartholdsen.

Og på den andre siden vil kjøperen møte motargumenter om at det var han selv som fremprovoserte en prematur handel.

- Da vil du også ha en svakere sak, fordi du selv lot muligheten til å undersøke boligen skikkelig gå fra deg, sier Bartholdsen.

Heller ikke Tomi Christian Johansen, daglig leder for DNB Eiendom i Tromsø, er videre begeistret for kuppe-praksisen.

- Nei, kupping er vi ikke veldig glad i her på huset. Meglere skal fullføre jobben de får betalt for og arrangere en offentlig hovedvisning. Å utelukke andre budgivere er noe som kan være til ugunst for selger, sier Johansen.

Han mener at kupping av budrundene nok er et større problem i de store byene sørpå enn i Tromsø, men legger til:

- Det skjer ikke så ofte, men det skjer. Spesielt hvis et bud er bra, kombinert med at selgeren ønsker å få prosessen avsluttet raskest mulig. Men har man et attraktivt og relativt sjeldent objekt, og velger å selge før fellesvisning, så sitter det en bråte med skuffa folk tilbake som gjerne skulle sett på eiendommen. Hvis man velger å selge i forkant av visningen, vil man aldri få vite hvor mye de kunne fått for boligen sin, sier Johansen. (ANB)