Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utbetalt 575.000 kroner i tilskudd til Våler kommune til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Pengene er utbetalt som et såkalt grunntilskudd. Kommunene kan få en lav eller høy sats basert på antall personer med rett og plikt eller kun rett til slik opplæring etter introduksjonsloven fra 15. januar i 2017.

Grunntilskuddet er til for at innvandrere med behovet skal kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet. Det er også til for å bedre de økonomiske rammevilkårene til de små og mellomstore kommunene knyttet til slik opplæring. Våler fikk «full pott» fordi de har 34 personer i målgruppen. Hadde kommunen hatt mellom 1 til 3, ville de fått den lave satsen på 185.000 kroner. For å få høy sats må kommunene ha mellom 4 og 150.