Øvelsen vil bestå av om lag 40.000 soldater fra til sammen 31 land. Forsvaret har bestilt over 1.300 SIM-kort for anledningen, og Telenor utelukker ikke at øvelsen vil påvirke DAB- og mobilsignalene, skriver Tønsbergs Blad.

– Det kan bli nettutfall, og det kan være hendelser som gjør at mobilnettet midlertidig blir satt ut av drift. Men vi har høynet beredskapen, slik at jeg tror dette stort sett vil gå bra, sier dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor til NRK.

Telenor trekker spesielt fram områdene rundt Rygge flystasjon i Østfold og rundt militæranlegget på Sessvollmoen utenfor Oslo som steder som ganske sikkert vil påvirkes av øvelsen.

Greit i Østfold

– Når det gjelder Rygge flystasjon så er det kun den militære delen som ikke er 4G-oppgredert. Ironisk er den sivile delen, hvor det jo ikke er så mange lengre, oppgradert, sier Bjørn Amundsen til Moss Avis.

Det betyr, ifølge Amundsen, at kun de som oppholder seg inne på det militære området kan få trøbbel med nettet.

– Vi har prøvd å få det oppgradert også der, men Forsvarsbygg har satt seg litt på bakbeina. Nå skal vi snart ha et møte med forsvarsdepartementet for å løse dette, sier Amundsen.

Han tror altså ikke at østfoldinger generelt vil bli berørt av det store innrykket av NATO-soldater som skal bruke mobilen. Amundsen bor selv i Saltnes, men tror ikke Råde-bygda vil bli berørt.

– Jeg har ikke stett noen stridsvogner i Spetalen ennå, så det går nok bra. Moss- og Fredrikstad-distriktet har OK kapasitet. Mye takket være at nettet er oppgradert til å kunne motta mange hyttefolk og turister, forklarer Amundsen.

Nettleverandøren Telia har forberedt seg ved å sette opp ekstra basestasjoner for å ta unna den økte mobilnettaktiviteten. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan både trafikken og hverdagen til befolkningen for øvrig vil bli påvirket av Nato-øvelsen.