Ingen løfter om jernbane-utredninger i Moss fra statsråden

Må snu: Lederen for Aksjonsgruppen, Jonathan Parker ( nr 2 fra v.), mener bystyret må rette opp sitt vedtak om jernbanetraseen.

Må snu: Lederen for Aksjonsgruppen, Jonathan Parker ( nr 2 fra v.), mener bystyret må rette opp sitt vedtak om jernbanetraseen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tenner ikke lyset i tunnelen for motstanderne av det planlagte jernbanesporet gjennom Moss når han nå påpeker at et flertall i bystyret støtter de planene som foreligger.

DEL

Aksjonen for bedre byutvikling i Moss (ABBM) hadde et folkemøte ved Storebro mandag kveld. Da ble det poengtert at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har åpnet for nye utredninger knyttet til det såkalte øst- vest- alternativet som man står overfor på Hamar.  Det vakte jubel blant de drøyt 200 frammøtte i regnværet.

Må skje et politisk jordskjelv

På denne bakgrunn tok Moss Avis kontakt med Samferdselsdepartementet og stilte spørsmål om det kan bli aktuelt med ytterligere utredninger i Moss også. Dette avviser statsråden – forutsatt at det ikke skjer et politisk jordskjelv i Moss.

Samferdselsministeren påpeker at arbeidet med ny jernbane gjennom Moss har pågått i mange år.

- Flertallet i bystyret har støttet planene som nå foreligger og det er vedtatt en reguleringsplan basert på dette, poengterer Ketil Solvik Olsen.

Må ha ny informasjon

Han fremholder at jernbaneutbyggingen på Hamar skiller seg fra saken i Moss fordi et flertall i kommunestyret der er uenige med Bane NORs anbefalte trase.  Statsråden presiserer at han vet at det er ulike syn på hva som er best for Moss.

- Dersom det framkommer ny informasjon som gjør at lokale og regionale myndigheter ber oss revurdere saken, så vil vi drøfte det med Bane NOR og lokale og regionale myndigheter i Østfold, avslutter Solvik Olsen. I eposten fra ministeren understreker han at det er viktig at vi bygger en jernbane vi kan være stolte av i mange generasjoner.

- Dette var vel et nedslående svar for dere som jobber for en langtunnel, Jonathan Parker?

-  Jeg skjønner at samferdselsministeren svarer som han gjør. Han er jo i en kattepine i denne saken. Derfor er det så vanskelig for ham å gripe inn i det som skjer i Moss.

På kollisjonskurs

  - Men dette er jo egentlig bystyrets ansvar. Politikerne har gjort en stor feil ved kun å få utredet ett alternativ. Nå er det bystyrets ansvar å få ryddet opp i denne feilen, hevder Parker.

Det er ikke ordfører Tage Pettersen enig i.

- Det er en lang prosess med ulike utredninger som ligger bak den løsningen et meget klart flertall i bystyret valgte. Jeg er derfor ikke enig med Jonathan Parker i at bystyret skal rydde opp, understreker Tage Pettersen, som mener samferdselsministeren nå har gitt et klart svar i denne saken.

Artikkeltags