– 6. februar er Samenes nasjonaldag, og det ønsker vi å markere med en gudstjeneste søndagen før. Ekholt og Rygge menigheter har et ønske om å løfte fram en del av vårt lands kultur og historie vi ikke kjenner godt nok, nemlig det samiske. Vi mener at vi alle har mye å hente i å kjenne bedre til vårt urfolks historie og tradisjoner, og hvordan kristen tro får uttrykk i en samisk kontekst , sier sogneprest i Rygge, Arnhild Schjetne.

Hun har invitert presten Tore Johnsen, som vokste opp i Rygge med en samisk far. Han har blant annet arbeidet som generalsekretær i Samisk kirkeråd, og er nå PhD student i World Christianity ved University of Edinburgh.

– Han er blitt kjent med det samiske gjennom å jobbe som prest i Tana, hvor han har hentet fram samiske kristne tradisjoner. Han kommer til Ekholt og skal både holde preken og delta i gudstjenesten, og holde et foredrag under kirkekaffen etterpå, sier Schjetne.

Det vil bli sang på norsk, engelsk og samisk, blant annet ved Julie Elise Lysø.

– Vi bor i et land med et urfolk, og det må jo bety noe for oss andre i landet også. Dette har gjort meg nysgjerrig, og vi ønsker å løfte dette fram, sier Arnhild Schjetne.