Etter omfattende lekkasjer de siste ukene tok rektor Leif Ivar Solberg kontakt med kommunelegen i går morges.
– Konklusjonen var at når lekkasjen hadde foregått over så lang tid, så må det jo føre med seg både fukt, sopp og råte. Kommunelegen ville derfor stenge av rommet. Vi flytter elevene til heimkunnskapsrommet, sier Solberg.

Lettet

Rektor er lettet over at det endelig tas tak i arbeidsforholdene for de 108 elevene og 14 lærerne. En reportasje i Moss Avis i går viste at forholdene er graverende, ikke bare for førsteklasse, men for hele skolen.
– Lekkasjen er av gammel dato. Hvorfor har ikke rommet blitt stengt av før?
– Vi har vært i kontakt med kommunen, men kommunelegen har ikke villet gå til dette skrittet før. Dette er gamle lekkasjer som nå har tatt seg opp. Vaktmesteren har brukt vinterferien på å måke taket, men det har ikke hjulpet. Vi har konferert taktekkere som sier at det ikke nytter å gjøre noe med taket på denne årstiden.

Syk

Irene Brekke begynte denne høsten som lærer for Hølens førsteklasse i rommet som nå er avstengt.
– Selvfølgelig er jeg redd for helseplager. Jeg har aldri vært så mye syk som denne høsten. Det er luftveisinfeksjoner og astmalignende plager som går igjen.
Irene Brekke forteller at det innimellom renner i strie strømmer fra taket, og at vannet stadig finner nye veier. Når Moss Avis er innom renner vannet ut av armaturen.
– Vi tømmer bøttene med jevne mellomrom. Noe havner likevel på gulvet fordi det stadig renner fra nye steder. Problemet er da at vannet renner ned i sprekker i gulvbelegget.

Hodepine

Verneombud Pål Haglerød har også stått i kontakt med kommunelege og hovedverneombud om situasjonen ved skolen. Nå avventer han resultatene av en inneklimaundersøkelse i regi av Norsk Fuktskadekontroll, ikke bare for gymbygget der førsteklasse holder til, men også for gamlebygget og mellombygget.
– Gamlebygget blir regnet som verst, men jeg tror gymbygget er i like dårlig forfatning, sier han.
– Kan det være forsvarlig å drive skole i disse lokalene?
– Det var dine ord. Jeg vet bare at jeg får vondt i hodet hele tiden av å være i gamlebygget.

Kriseløsning

På spørsmål om hva rektor Leif Ivar Solberg vil gjøre dersom resultatene av fuktskadekontrollen er så stygge at skolen må stenges, svarer han dette: – I en kriseperiode vet vi at det er plass til oss på Son skole, men dette har ikke vært diskutert verken med Son eller skolesjefen.