Per Gunnar Stensvaag er en kjent motstander av kommunereformen, og i tillegg til å være flykaptein, reiser han rundt i landet og holder foredrag om kommunereformen.

- En reformpsykose herjer landet, sa Stensvaag og startet friskt med å gi boka «Folkestyre eller elitestyre» til et par reformvennlige tilhørere i salen. Blant dem Gunnar Listerud fra Våler.

- Det går an å være gemyttlig selv om han er uenig i sak, sa Stensvaag, som brukte mye humor i foredraget hvor han sablet ned kommunereformen. Han viste blant annet til kommuner som til tross for at de ble slått sammen for ti år siden, ennå ikke har «landet». Han hevdet at strukturendring er en svært synlig, men lite samfunnstjenlig måte å vise handlekraft på.

- Økonomisk, sosialt og politisk er kommunereformen et kostbart eksperiment. Reformen vil koste milliarder, sa han blant annet.

Mange hadde møtt fram for å få satt kommunereformen i perspektiv, som var tittelen på møtet, som ble arrangert av Råde bondelag, Fagforbundet, Råde bygdeungdomslag, Sp i Rygge, Råde og Våler, Ap i Våler og MDG i Råde.

Kritikk i Våler

At Våler Sp og Ap var med på å arrangere et folkemøte mot kommunereformen i Råde, ble på forhånd møtt med skarp kritikk i Våler.

- Jeg synes det er underlig at Sp og Ap i Våler ikke har lyst til å debattere eller ha et folkemøte i Våler, men isteden arrangerer et anti-kommunereform-møte i Råde. Folk har ropt lenge etter muligheten for å få svar på spørsmål. Ap og Sp tok en avgjørelse som har store konsekvenser for kommunen, og så nekter de å møte innbyggere som de har lovet at de skal gjøre.Hva er konsekvensene for Våler? Istedenfor å svare på det, arrangerer de et anti-kommunereform-møte i Råde, sier Rune Rafshol, som tidligere satt i Våler kommunestyre for Høyre, men nå har trukket seg fra politikken.

Jobber videre

På møtet i Bøndenes hus i Råde var det flere politikere fra både Råde, Rygge og Våler. Blant andre ordfører i Våler, Reidar Kaabbel (Sp).

Han sier dette til kritikken fra Rafshol:

- Det er styret i Våler Sp som er med å arrangere dette møtet, ikke kommunestyregruppa. Høyres gruppeleder tok opp med de andre gruppelederne om de ønsket et folkemøte før sommeren. Det var ingen stemning for det hos de andre partiene. Nå er det en uke til formannskapet og to uker til kommunestyret og en budsjettkonferanse hvor vi vil jobbe med hvordan vi skal rigge oss nå når vi skal stå alene i et 15 års perspektiv.

- Vil folk i Våler få svar på sine spørsmål?

- Mye av dette arbeid som de folkevalgte vil jobbe med. Mye er ikke på plass ennå, inntektssystemet og landskapet i Østfold, derfor mener man at det kanskje er litt tidlig med et folkemøte.

- Er det lovet et folkemøte?

- Før man tok en beslutning om å ikke gå i forhandlinger, var det naturlig å ha et folkemøte for å presentere forhandlingene. Og Ap og Sp var krystallklare på at forhandlingsresultatet ville bli lagt fram for folkeavstemning. Ingen kommuner har hatt folkeavstemning på om vi skal gå i forhandlinger eller ikke.

- Så dere ville ha folkemøte hvis dere skulle gå i forhandlinger, men ikke hvis dere ikke skulle?

- Det var ikke naturlig å ha folkemøte når det ikke ble forhandlinger. Men det fins jo andre temaer det kan være naturlig å ha folkemøte om. Flertallet har tatt et valg, og det må man respektere.

- Vil folk få svar på det de lurer på, og vil det bli laget en arena hvor de vil få svar?

- Jeg tror ikke det er vanskelig å få svar hos politikerne. Jeg mener at det ikke er vanskelig å få svar og dialog med politikere.

- Vil du utelukke at det blir et folkemøte til høsten?

- Det må gruppelederne bli enige om, sa Reidar Kaabbel.