Fredriksstad Blad har tidligere i år omtalt dommen mot overgriperen som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep mot tre barn, blant dem sin egen stedatter.

I november behandlet Borgarting lagmannsrett ankesaken. Der ble dommen skjerpet til 17 års forvaring, skriver Fredriksstad Blad.

Nå har fylkesmannen besluttet å starte gransking for å undersøke om barnevernet har brutt loven. Årsaken er at de unnlot å fortelle den nye familien til mannen at han tidligere var dømt for seksuelle overgrep mot barn. Årsaken var en feilvurdering fra psykologen som hadde behandlet overgriperen.

Det er Aftenposten som har omtalt saken. 

Bekymringsmelding henlagt

Den dømte hadde i flere år gått til terapi hos psykologen, som hadde friskmeldt mannen. Dette førte til at en bekymringsmelding fra en av mannens tidligere kjærester i 2012 ble henlagt av barnevernstjenesten og overgrepene av stedatteren kunne fortsette.

– Jeg anså det lite sannsynlig at han ville begå incest ut fra situasjonen slik den var. Men han har altså greid å bløffe alle sammen. Det beklager jeg på det sterkeste, sier psykologen til avisen.

Under ankesaken i Borgarting lagmannsrett la psykiater Torgeir Husby og psykolog Bjørn Solbakken frem sin sakkyndigrapport. De skrev at mannen er en pedofil som ligger godt over grensen for psykopati, og neppe lar seg behandle. De mente også at mannen trolig har hatt sadistisk glede av ugjerningene.

Et dilemma

Aftenposten har også vært i kontakt med barnevernslederen, som forteller at de stolte på psykologen. På direkte spørsmål om hvordan barnevernet kan ta en avgjørelse basert på én enkeltstående vurdering i en så alvorlig sak, forteller lederen følgende:

– Dette er et dilemma for barnevernet. Hvordan skal vi overprøve landets fremste ekspert? Akkurat som domstolene og andre forvaltningsorganer er vi ofte avhengig av å lene oss på ekstern ekspertise, sier barnevernslederen, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Stebarnet var i barnehagealder da de første overgrepene skjedde, som er av svært alvorlig karakter.