FAU-leder Ragnhild Borgerud og rektor Leif Ivar Solberg er oppriktig fortvilet.
– Mens kommunen har bygget landets beste skoler både nord og syd for oss, sitter vi med en skole helt i det nedre sjiktet, om jeg kan få være så direkte, sier Borgerud.

Se bilder fra Hølen skole her

Svært ille

Lørdag var Moss Avis med på en runde i de tre bygningene fra 1936, 1952 og 1972. Situasjonen må kunne beskrives som svært ille. I førsteklasse rant vannet inn gjennom taket.

– Slik har det vært over flere år, de siste tre ukene sammenhengende, forteller rektor.
Lekkasjen er ikke det eneste graverende ved skolen.

Råte

Veggene i dusjanlegget går i oppløsning på grunn av fuktskader. Bygningene mangler ventilasjon. Gulv og tak råtner. Både elever og lærere blir syke. Det eneste lokalet som holder mål er en reservebrakke plassert der fordi skolen er sprengt.

– Vi er selvfølgelig bekymret, særlig for de yngste elevene som ikke har så lett for å si ifra om helseplager, sier Borgerud.
Hun kan berette om elever som har hatt sammenhengende hodepine i et halvt år og om lærere som må sykemeldes.

Måtte stenge

Gamlebygget blir karakterisert som selve verstingen. Her har de 32 elevene kun ett toalett på deling. Etter å ha sett toalettet er det lett å forstå at skolen må holde det avstengt.

Helseplagene er størst i dette bygget. Rektor viser frem råte i gulv etter radiatorer som lekker. Malingen i taket skaller av. Grupperommet for spesialundervisning, bibliotek og forming er "kåret" til byggets verste når det gjelder funn av muggsopp.

Garderobe på badet

Forholdene hos lærerne i toppetasjen er heller ingenting å skryte av.

– Etasjen besto jo egentlig av leiligheter, forteller Solberg og viser frem et tidligere bad som må fungere som lærergarderobe, kopirom og lager for renholdsansatte.

Kommunelegen

Rektor Sol berg avventer resultatene av en undersøkelse kommunen har gjort om inneklimaet.
Han vil konferere med kommunelegen i dag om det er tilrådelig å fortsette undervisningen i 1. klasse.

Hvis ikke må de flyttes til heimkunnskapsrommet i mellombygget, også dette uten ventilasjon.
FAU-lederen lurer på sin side om hvordan det i det hele tatt er mulig for en kommune å tilby forhold som de man har i Hølen.

– Vi har aldri fått konkrete signaler om at kommunen vil ta tak i situasjonen på Hølen skole. Vårt budskap er at verken strakstiltak eller klatting holder. Vi kan ikke leve med denne bygningsmassen lenger og etterlyser en helhetlig plan. Gjerne trinnvis. Men Hølen trenger ny skole.

Se bilder fra Hølen skole her