Moss stasjon hadde venterom med klasseskille

Da kong Oscar II innviet Moss stasjon 2. januar 1879, hadde stasjonsbygningen klassedelte venterom ut fra om man reiste på 1., 2. eller 3. klasse.