- Kulturlivet har ingenting å frykte med en borgerlig regjering. Tvert imot. Vi har vel aldri hatt et mer blomstrende kulturliv i Moss enn vi har i dag. Og nå har de borgerlige styrt her i byen i to år, sier mosseordfører Tage Pettersen (H).

Han viser til gårsdagens kulturoppslag i Moss Avis, hvor flere sentrale aktører i distriktets kulturliv uttrykte bekymring for fremtiden hvis Frp får gjennomslag for sin kulturpolitikk i en ny regjering.

Frps Erlend Wiborg er klare på at de ønsker å kutte rundt 16 prosent i kulturbudsjettet, avvikle kulturrådet og fjerne den statlige stipendordningen til kunstnere.

Pettersen forstår at det kan lyde dramatisk for de det gjelder, men mener det er ingen grunn til bekymring.

– Bare se på alt vi har fått med Frp på her lokalt. Vi har for eksempel økt støtten til House of Foundation. Det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes i en ny, borgerlig regjering. Høyre og Venstre er slik jeg ser det garantister for et bredt og godt kulturliv. Jeg vil ikke her og nå avfeie krav fra noen partier før forhandlingene starter, men det er nok lite realistisk at Frp får igjennom sine «kulturkutt». Frp har andre kampsaker som er langt viktigere for dem å kjempe for, sier Pettersen til Moss Avis.

Les flere artikler om valget her.

Bedre for de små

Han mener den største forskjellen i kulturpolitikken vil bli at Høyre ønsker å fjerne statlige innholdsmessige føringer over kulturinstitusjonene.

– I dag er det slik at man går glipp av penger hvis man ikke følger de sentrale føringene. Høyre ønsker ikke at vi politikere skal blande oss opp i hva slags kunstuttrykk som vises fram. Det må jo være perfekt for de mindre og smalere aktørene, som House of Foundation og Arena, sier Pettersen.

Han gir honnør til de rødgrønne for å ha brukt store midler på å gjennomføre kulturløftene de siste årene.

Pettersen tror imidlertid ikke at satsingen videre blir mindre, med en ny, borgerlig regjering.
– Kulturløftet 3 er ganske identisk med mye av det vi har gått inn for tidligere, så den store forskjellen blir det ikke, sier Pettersen.

- En trussel mot kulturlivet

May Hansen, stortingskandidat for SV i Østfold, sier til Moss Avis at hun ikke blir beroliget av Pettersens uttalelser.
– Nei, jeg mener at Frp i en ny regjering uansett er en trussel mot kulturlivet. Vi har jo sett det her i Moss også. Frp og Høyre var enige om å kutte støtten til Punkt Ø, men heldigvis ombestemte de seg, sier Hansen.

Hun understreker også at det ikke finnes noen garanti for at Frp ikke vinner fram i forhandlingene.
– Det er mange partier som ev. skal forhandle og det blir en dragkamp hele veien. Og da kan Frp fort få gjennomslag på kulturfeltet, sier Hansen.

Hvilket parti får din stemme? Test deg selv med velgerhjelpen, kanskje blir du overrasket!