Disse vil bli kulturskolerektor i Moss

29 har søkt på stillingen som kulturskolerektor ved andre gangs utlysning.