Med denne bilen kjører du gratis i bomringen

Av

Denne lille elektriske tassen går i 80 km/t, men er registrert som motorsykkel. Derfor kjører den gratis gjennom bomstasjonene.