GPS-klokken gir Anemarie og Leif trygghet og frihet i hverdagen: – Flere med demens må få glede av teknologien før det er for sent

Anemarie Alnes (74) fikk demensdiagnosen for flere år siden, men hun og mannen Leif (75) lever like aktivt som før. – Med GPS-klokken, vet jeg at Leif hjelper meg hvis jeg roter meg bort, sier hun.