Tage inviterer til RV 19-møte på Stortinget

Akilles: Ferjekøen er et problem som må løses, hvordan vet mange, men midlene må sikres. foto: espen vinje

Akilles: Ferjekøen er et problem som må løses, hvordan vet mange, men midlene må sikres. foto: espen vinje

Ferjekøen gjennom Moss er nå flyttet til Løvebakken.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Tirsdag ettermiddag ønsker ordfører Tage Pettersen en rekke politikere, ressurspersoner og næringslivsledere til hovedstaden for å se nærmere på konsekvensene dersom prosjektet opprettholder sin plass i Nasjonal Transportplan.

Det er neppe store overraskelsen at Moss sliter med en rekke utfordringer. Ferjekøen, som dagens møte er en konsekvens av, er til tider enorm og med fortsatt vekst, kan den vokse. Dessuten vil jernbanens vei gjennom byen intensivere behovet for en løsning. På toppen av dette kommer av Moss havn.

LES OGSÅ: Redd for ras i Fjordveien 

– Seminaret er en direkte oppfølging av anmodningsvedtaket i Stortinget fra H, FrP, V og KrF i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016. Der ba disse partiene om fortgang i planleggingen og gjennomføringen av riksvei 19-prosjektet, ikke minst for at dette kan samordnes med byggingen av dobbeltsporet gjennom Moss. Per i dag ligger prosjektet an til å bli flyttet lenger ut i planperioden dersom ikke NTP vedtas med såkalt høy ramme, skriver han i invitasjonen som vil samle mer enn 70 representanter fra politikk til interesseorganisasjoner.

På programmet for ettermiddagen vil den nevnte ordfører fortelle om utfordringene lokalt, mens fylkesvaraordfører Siv Jacobsen vil fortelle hvor rv. 19 er viktig for fylket

– Riksvei 19 er viktig ikke bare for Moss og Østfold, men også for trafikkavviklingen i hovedstadsområdet for øvrig. Prosjektet er naturlig nok på våre prioriteringslister til NTP'en. Men kampen om midlene – og plassene i prioriteringskøen – er knallhard. Derfor dette seminaret, sier Tage Pettersen og Siv Henriette Jacobsen.

NTP og rv. 19

RV 19 er foreslått med oppstart i 2024, forutsatt høy ramme.

I anmodningsvedtaket heter det: «Flertallet viser til at det arbeides med å få på plass en bypakke for Moss der utbygging av rv 19 er et svært sentralt prosjekt, og hvor det samtidig skal etableres dobbeltspor for jernbanen.

Pågående planlegging av jernbanen antas å legge en del premisser for valg av løsning for rv 19.

Det skal i størst mulig grad sikres at planlegging og gjennomføring av KVU veisystemet for Moss/Rygge amordnes med dobbeltsporet gjennom Moss.»

Artikkeltags