Det smeller om to dager: Kniven på strupen for lagring av sprengstein

Nå bråhaster det med å finne en løsning på den politiske dragkampen om lagring av stein og digre voller nær Vansjø. Bystyret har saken oppe tirsdag og onsdag starter sprengningsarbeidene. Dermed er behovet for lagring akutt.