Høegh Eiendom smekker opp nye kjedehus: Åpner nytt felt ved Verket skole

Nå har politikerne sagt ja til bygging av et felt med kjedehus i nordre bydel. Det bratte terrenget har skapt problemer for prosjektet, men etter denne runden har utbyggeren fått dispensasjon til å gå videre med prosjektet.