Fylkesmannen kan klage

Det er Moss kommune som avgjør om man skal kreve en ny regulering for tomta til Kambo Marina. Men fylkesmannens juridiske avdeling kan klage på vedtaket hvis kommunen sier ja til å gi dispensasjon for den planlagte hallen.