Skremmende varsel for historiske hus på Jeløy: Frykter for hus og hager

På Hoppern har flere huseiere fått beskjed om at det skal anlegges nye sykkelveier til skolen og at flere eiendommer kan stå i fare for å  måtte avstå grunn. Det gjelder blant annet Jeløys eldste hus og skolebygget ved siden av.