Søndre Jeløy Vel ble ikke hørt: Stor utbygging ruller videre

Velforeningen og naboer er bekymret for køer og trafikken ved barnehagen når siste byggetrinn på Glassverket skal gjennomføres. Men deres klager ble ikke hørt av de folkevalgte.