Velforening bekymret for Jeløy-utbygging: Engstelige for barnehagen

Søndre Jeløy velforening er bekymret for levering og henting på Glassverket barnehage. Derfor har de klaget på planen for siste byggetrinn på tomta. Men rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.