Frelsesarmeen vil bygge himmelhøyt: Vekker bydelens vrede

Alt for ruvende: Beboere på Søndre Jeløy er kritiske til nye blokker på Fretex tomten.
Fra v: Helge Halvorsen, Edel Johansen, Berit Aastebøl, Dag Løken og Elisabeth Leikanger i Søndre Jeløy Vel.

Alt for ruvende: Beboere på Søndre Jeløy er kritiske til nye blokker på Fretex tomten. Fra v: Helge Halvorsen, Edel Johansen, Berit Aastebøl, Dag Løken og Elisabeth Leikanger i Søndre Jeløy Vel. Foto:

Beboerne på søndre Jeløy reagerer kraftig på forslaget om å bygge fire blokker i fem til seks etasjer på Fretex-tomta. Nå kommer det massive protester fra mange hold i bydelen.

DEL

Blant dem som vender tommelen ned er Søndre Jeløy Vel, Søly borettslag og beboerne i Bråtengata. Fellesnevneren er at de syntes det planlagte prosjektet blir alt for stort.

Det er Frelsesarmeen som står bak den planlagte utbyggingen av eiendommen hvor Fretex-utsalget i dag holder hus. I tillegg omfatter planene Etac-bygget – som er nærmeste nabo.

Luft mellom blokkene

Da planene ble presentert for teknisk utvalg i oktober,  uttalte prosjektleder Bjørn Fredriksen til Moss Avis at den nye bebyggelsen ikke skal ligge langsetter Bråtengata som i dag. Men i stedet ligge på tvers av gateløpet, slik at det blir siktlinjer mot sjøen for bebyggelsen bak. Han poengterte også at utbygger la opp til mye luft mellom blokkene for å skape et trivelig miljø.

Siden har planene blitt presentert for beboerne i bydelen på  et møte med ca et hundre deltakere. Men de kjøper ikke det ubyggingsforslaget som ligger bak den mulighetsstudien som nå er presentert.

Ruvende og malplassert

De synes rett og slett at fire blokker i fem til seks etasjer blir alt for massivt – og at det overhodet ikke passer inn i den øvrige bebyggelsen.

- Fra Søly borettslag  som favner mange beboere i nærområdet til dette prosjektet, så må jeg bare si at vi ser på den framlagte løsningen som helt uakseptabel, sier styreleder Helge Halvorsen. – Fire blokker i fem til seks etasjer med over hundre leiligheter vil utvilsomt gi verdifulle boliger.

-  Men samtidig reduseres verdien av dagens boliger.  Fra vår side vil vi vise til utbyggingen av tidligere Vårli skole. Dette viser at det er fullt mulig å fortette på en vellykket måte, påpeker han.

Stilbrudd så det holder

- Det er jeg helt enig i, fremholder lederen i Søndre Jeløy Vel, Elisabeth Leikanger. – Derfor er heller ikke vi mot at det bygges på den aktuelle tomta. Men det må være en bebyggelse som passer inn i det etablerte strøket.

- Det gjør ikke den mulighetsstudien vi er blitt presentert. Her er det stilbrudd så det holder. De planlagte blokkene ser både ruvende og malplasserte ut.

Naboer på skyggesiden

- Det synet støtter nabo Dag Løken. Han bor i Bråtengata og viser til at den planlagte bebyggelsen vil ruve femten meter over gateplan.

- Det er alt for høyt. Store deler av Grimsrød-jordet, som til tross for at det skråner oppover, vil se rett inn i disse blokkene. Dessuten forsvinner det flotte utsynet mot sjøen som folk har hatt fra Sølyalleen og ned mot båthavna. 

Innsyn i hus og hager

- Mange av dagens beboere vil også få utidig innsyn til hus, hager og verandaer. I tillegg vil flere miste sollys og i stedet havne i skyggen av blokkene, sier Løken.

- De tre beboer-representanten er også redde for trafikkøkningen som en følge av dette byggeprosjektet. De etterlyser en grundig vurdering av denne problemstillingen. Avslutningsvis poengterer de at en mulighetsstudie jo må gi muligheter for å påvirke. – Her setter vi vår lit til politikerne, runder Elisabeth Leikanger av.

  •  

Artikkeltags