Sprengtråder kostet Moss kommune 400.000 kroner

FORURENSING: Plast, plasttråder og sprengtråder fra dumpingen av steinmasser i Værlebukta drev i land på strender i distriktet.  Foto: Bjørn Hansen

FORURENSING: Plast, plasttråder og sprengtråder fra dumpingen av steinmasser i Værlebukta drev i land på strender i distriktet. Foto: Bjørn Hansen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er kostnaden for å ha brutt for å ha brutt forurensningsloven. – Den vil vi akseptere, sier ordfører Hanne Tollerud.

DEL

Onsdag ettermiddag redegjorde ordføreren for boten og hvordan kommunen reagerer på den. Det skjedde under MISA- møtet i formannskapssalen.

– Burde kommunen ha kommet med et regresskrav overfor leverandør, undret Høyres Eivind Sundrehagen.

I et kort møte med Moss Avis bekrefter ordfører Tollerud at kommunen aksepterer boten og at hun sammen med rådmannen har studert saken og ut fra det har fattet beslutningen.

– Marin forsøpling er et stort og globalt problem. Jeg beklager de negative miljøkonsekvensene som dumping av massene utenfor Moss Havn har medført og vedtar politiets forelegg, sier hun.

Bakgrunnen for forelegget er at massene som ble dumpet i forbindelse med tildekking av havbunnen utenfor Moss havn i perioden 8.mars 2016 til 8.april 2016, inneholdt sprengtråder av plast.

Beklager: -Jeg beklager de negative miljøkonsekvensene som dumping av massene utenfor Moss Havn har medført og vedtar politiets forelegg, sier ordfører Hanne Tollerud i pressemeldingen.

Beklager: -Jeg beklager de negative miljøkonsekvensene som dumping av massene utenfor Moss Havn har medført og vedtar politiets forelegg, sier ordfører Hanne Tollerud i pressemeldingen. Foto:

Les også: Klart nei til flere sprengtråder i Værla

Les også: – Skal ikke «vasse» i plast på strendene i sommer

Gretha Kant, i egenskap av styreleder i Moss havn, gir til Moss Avis uttrykk for en viss lettelse over at politiet nå reagerer, men hun synes ikke situasjonen har vært enkel å forholde seg til.

– Men dette er nå et avsluttet kapittel, sier hun.

– Gjør du deg noen tanker om myndighetenes reaksjon, om botens størrelse?

– Det er det andre som må ta seg av, sier Kant.


Beklager belastningen på innbyggerne

I en pressemelding kommunen distribuerte onsdag ettermiddag står det også at havnesjefen i Moss beklager belastningen forurensningssaken har påført innbyggerne i Moss.

- Jeg beklager den belastningen denne saken har påført byen. Moss Havn skal være en ansvarlig stamnetthavn og arbeider systematisk for å forbedre våre miljøresultater. Siden utfordringen med massene ble oppdaget har vi sammen med flere andre aktører i kommunen jobbet iherdig for å rydde opp. Jeg er derfor glad for at politiet ikke har funnet grunnlag for å kritisere Moss Havns oppryddingsarbeid, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

  • Les også: Dumping av plast kan gi bøter som svir

Politiet gir forelegget på bakgrunn av fire enkeltstående overtredelser av forurensingsloven.

Alle overtredelsene knytter seg til dumping av steinmasser fra Follobanen som inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast i tiden 8. mars 2016 til 8. april 2016.

Politiets vurdering er at Fylkesmannen ikke hadde gitt tillatelse til å dumpe masser som inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast. Videre mener politiet at Moss kommune ved Moss Havn informerte Fylkesmannen for sent om forekomsten av plast i massene.

Politiet har ikke funnet grunnlag for å kritisere enkeltpersoner i denne saken.

Bakgrunnen for anmeldelsen

Moss Havn søkte 22. april 2014 om tillatelse til å gjennomføre tildekking av sjøbunn i Værlebukta. Fylkesmannen i Østfold ga tillatelse til tiltaket 30. oktober 2014.

Da tildekkingsarbeidene startet i mars 2016 ble det oppdaget at massene inneholdt plastarmeringsfiber og sprengtråd av plast.

Moss Havn igangsatte umiddelbare opprydningstiltak for å begrense skadevirkningene av plastforekomsten, og har videreført dette arbeidet i tiden etter.

Det var 18.august 2016 Fylkesmannen i Østfold anmeldte Moss Havn for dumpingen. Politiet igangsatte etter kort tid etterforskning i saken.
I pressemeldingen fra Moss kommune heter det at Moss Havn i perioden frem til i dag har samarbeidet med politiet for å bidra til sakens opplysning.

– Dette er en viktig sak som danner presendens, sier ordfører Tollerud som samtidig minner om at analyser viser at dette problemet representerer 20 prosent av den totale forurensingsmengden som truer vårt lokal maritime liv.

Artikkeltags