Trenger tillatelse til å gi ut jod dersom det oppstår en atomhendelse

Nå ønsker mosseskolene foresattes signatur på at det er greit å gi elevene jodtabletter dersom det skulle oppstå en atomhendelse.