Med seg på laget har Ap og MDG også SV og Rødt, sistnevnte som et støtteparti til den samarbeidsavtalen Ap, SV og MDG har blitt enige om. I bunnen for avtalen ligger den vedtatte handlingsplanen. Den gir føringer for de politiske prioriteringene fram til etableringen av storkommunen. I ettermiddag innkalte de fire partiene til pressekonferanse for å fortelle av samarbeidsavtalen som nå ligger på bordet.

Skal holde stø kurs

Storkommunen er et faktum fra 1. januar 2020. Fram til den tiden vil Aps Hanne Tollerud holde en stø kurs. Hun og de andre politikerne har blikket rettet mot kommunevalget høsten 2019.

- Dette er ikke tiden for politiske eksperimenter, sier den nye Ap ordføreren.

Har satt fokus på klima-mål

Varaordfører Benedicte Lund fra MDG fortsetter i sin rolle som varaordfører. Miljøpartiet har fått inn formuleringer om klimamål og nullutslipps-politikk i samarbeidsavtalen med de nye samarbeidspartiene.

SVs May Hansen kunne ikke skjule sin begeistring under pressekonferansen til den nye politiske flertallsalliansen.

- Dette er en gledens dag. Det er flott at vi har fått MDG på vår side. Nå skal vi arbeide for å snu utviklingen innen pleie- og omsorgstjenesten, hvor det er blitt et A- og B lag og hvor kommunens institusjoner har blitt skadelidende.

Se hele pressekonferansen her:

Pressekonferanse ny ordfører

Rødt vil ha rom for egne markeringer

Rødts Eirik Tveiten blir støtteparti til den nye flertallsalliansen.

- Fra Rødts side vil vi stemme for Hanne Tollerud som ny ordfører i bystyrets møte til mandag, sier han. Rødt har fått representasjon i alle utvalg i den nye avtalen, men det har partiet også i dag.

Det er ingen tvil om at flere partier har svelget noen politiske kameler under samtalene bak lukkede dører. Dette gjelder blant annet striden rund ny havn og utbyggingen av jernbanen. Det ligger også i kortene at Rødt har hatt problemer med den vedtatte handlingsplanen, som blant annet Ap og Høyre står bak.

Uenige om eiendomsskatten

Eirik Tveiten kritiserte denne planen da den ble vedtatt i det siste bystyremøtet før sommeren. I dette møtet foreslo også Rødt en betydelig økning av eiendomsskatten med femti millioner per år i fire-års perioden. Dette syntes Ap var en alt for stor økning og derfor har helt sikkert eiendomsskatten vært en het potet under samtalene mellom partiene de siste dagene.

Eirik Tveiten Rødt

Vil ha driften av Orkerød og Skoggata i kommunal regi

På den annen side er de enige om helse- og sosialpolitikken. Diskusjonene rundt Norlandias drift av Skoggata og Orkerød har vært et tema under drøftingene. Partiene er enige om at Moss kommune bør ta over driften av disse to institusjonene. Men på Skoggata skal det gjennomføres et tilsyn i regi av fylkesmannen. I tillegg er det et åpent spørsmål om hvor lenge dagens avtaler mellom Norlandia og kommunen varer, og om det er mulig å komme seg ut av dem.