Heftig lønnsdebatt i kommunen: Kranglet om høye lønninger og store forskjeller

– Fra Frps side synes vi det er for høye lederlønninger i den nye storkommunen. Det er ikke et mål at toppene skal være lønnsledende. Vi skjønner også misnøyen med ulik betaling for samme jobb i Rygge og nye Moss.