Kommunen økte lønnsutgiftene til administrasjonen med 50 prosent: – Dette har tatt helt av

Administrasjonen i gamle Moss kommune sine lønnsutgifter økte med 50 prosent, og politisk styre sine økte med 40 prosent, fra 2015 til 2018.