Sterke følelser i sving: Kalte Rygge-løsningen for pest

Det var mange kommentarer og innspill etter at Bane NOR slapp katta ut av sekken og fortalte at Gon er deres løsning for et digert anlegg for togparkering.