Tage Pettersen snakker ut om konflikten: Skuffet og såret over «sviket»

Tage Pettersen (H) så rødt da Venstre på valgnatten brøt med de gamle samarbeidspartiene i borgerlig leir.  Men Aps flertallsallianse kastet Venstre ut og da prøvde partiet seg på en ny flørt med de tidligere partnerne – det falt ikke i god jord.