Moss kommune mangler eget snødeponi - kan bli snøhauger på P-plassene

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljøvernsjef i Moss kommune, Knut Bjørndalen, bekrefter at kommunen ikke har et godkjent deponi for snø etter at dumping i Mossesundet ble forbudt. Nå må folk i byen regne med snøhauger rundt i sentrum og bydelene.