Dotømming, vask og avising – ved adelssetet: Byens eneste herregård kan få omstridt nabo

Kambo herregård kan få ny nabo, nemlig det kjempestore togparkeringsanlegget Bane NOR planlegger i området. Her skal det være plass til 16 togsett. De skal vaskes, toaletter skal tømmes og påføres glykol om vinteren.