Avverget streik på Rygge

NTL og RSL er enige om en ny tariffavtale.

NTL og RSL er enige om en ny tariffavtale. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

En snart ett år gammel lønns- og arbeidsvilkårskrangel på RSL er over.

DEL

Nesten tre timer etter fristen fikk Riksmekler Nils Dalseide natt til torsdag samlet partene om en løsning i meklingen for NTLs medlemmer på Rygge Sivile Lufthavn. NTLs forhandlingsutvalg valgte å godta meklingsforslaget. Dermed ble det ingen streik.

– RSL er fornøyd med resultatet av forhandlingene hos Riksmeklingsmannen og er glad for å ha unngått en streikesituasjon, sier, ifølge NRK, Pål Tandberg, administrerende direktør ved Moss Lufthavn Rygge i en pressemelding

Rygge sivile lufthavn overtok i november i fjor arbeidsgiveransvaret for 25 organiserte i Norsk Tjenestemannslag, som tidligere hadde vært ansatt i Luftforsvaret. Disse arbeidet med brann og redning på flyplassen.

I juni i år ble det brudd i forhandlingene mellom partene, men i natt løste det seg altså hos Riksmeklingsmannen.

– Vi er glade for at vi kom fram til løsning under meklingen, sier Fredrik Oftebro, nestleder i Norsk Tjenestemannslag, NTL i en pressemelding. Vi hadde flere viktige krav til lønn, pensjon, permisjonsrettigheter og ordninger for røykdykkere som vi ikke fikk på plass i forhandlingene.

Nå har vi langt på vei klart å få avtalefestet de fleste kravene våre, sier Oftebro. Vi har nå fått på plass et nytt lønnssystem som sikrer en heving av lønnsnivået for våre medlemmer i årene som kommer. Det er vi selvsagt fornøyd med. Partene skal jobbe med virkningene av endrede pensjonsvilkår fram til oppgjøret neste år.

Hovedtrekkene i resultatet er som følger:

•         Alle plasseres inn i et nytt lønnsystem som sikrer lønnsutvikling i årene som kommer.

•         Alle ansatte sikres full lønn under sykdom

•         Full lønn under omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon. Denne bestemmelsen går inn i tariffavtalen

•         Vi har fått en egen særavtale for røykdykkerne og et eget risikotillegg for røykdykkere

•         Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal gå i gjennom virksomhetens pensjonsordning. Dette arbeidet skal være avsluttet innen tariffoppgjøret 2016.

Artikkeltags