Regjeringen må vurdere omlegging av flypassasjeravgiften

Siste dag på Moss Lufthavn Rygge.

Siste dag på Moss Lufthavn Rygge. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Budsjettenigheten kan bety endringer for flypassasjeravgiften. Et forslag instruerer regjeringen til å vurdere en endring.

DEL

I et såkalt verbalforslag i budsjettavtalen heter det: «Stortinget ber regjeringen vurdere omlegging av dagens flypassasjeravgift slik at den får en miljøprofil, f.eks. differensiering etter flyreisens lengde.»

Verbalforslag er føringer for hvilke politiske forslag regjeringen må fremme i løpet av året.

– Kan gjøre reåpning lettere

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg er fornøyd med en slik løsning når det ikke lot seg gjøre å fjerne avgiften.

– Utgangspunktet for Frp er at vi ønsker at hele avgiften burde bli fjernet. Det er vi helt alene om å mene i Stortinget. Da har man sett på andre måter man kan gjøre justeringer til en annen innretning som gjør det lettere for en reåpning av Moss lufthavn Rygge. Derfor har jeg sammen med Østfoldbenken hatt møter med de nye eierne og dette er noe man har diskutert, sier stortingsrepresentanten.

– Dette er en sak som Ulf Leirstein og jeg spilte inn til budsjettforhandlingene til Frps forhandlere. Det har vært en viktig sak for oss og heldigvis ble det bred enighet, sier Wiborg videre.

Han svarer på vegne av eget parti og utelukker ikke at de andre partiene i budsjettforhandlingene – H, KrF og V – også kan ha kommet med lignende innspill om avgiften som førte til forslaget.

Venstres varaordfører i Rygge, Finn-Erik Blakstad, påpeker at Venstre var bidragsytere for å få med verbalforslaget om flypassasjeravgiften.

– Regjeringen hadde ikke dette med i sitt forslag. Østfold Venstre fikk arbeidet det inn i Venstres alternative budsjett. Vi har også prioritert dette i forhandlingene, sier han.

– Bedre enn ikke noe

Senterpartiets Ole André Myhrvold er også positivt innstilt til forslaget.

– Jeg tenker at det er bedre enn ikke noe. Men det er klart at skal man få liv på Rygge, er flypassasjeravgiften noe man har vært tydelig på at sånn kan den ikke være. Jeg ser at man trenger tid på å finne noe som kompenserer for den.

Han trekker også fram at Østfoldbenken har vært i dialog med eierne om rammebetingelser og mener det kan være andre løsninger som er bedre for Rygge. Han tror imidlertid at en differensiering av avgiften kan være bra for flyplassen.

– Det skal du ikke se bort fra. Det vil si at det er langdistanse som får avgiftene i større grad. Det vil i liten grad ramme innenlandstrafikk som er viktig å ta vare på. På Rygge har det vært flyreiser kort- og mellomdistanse så det tror jeg har noe for seg, svarer Myhrvold.

Forslaget legger opp til at regjeringen skal vurdere en omlegging, men er ikke bindende til at endringen faktisk skal skje.

Wiborg svarer at forslaget innebærer en bred utredning om hvilke muligheter man har for å gjøre endringer i avgiften.

Artikkeltags