Det nyopprettede selskapet Rygge Airport AS (RA) ledes av siviløkonom og flyger, Knut R. Johannessen.

Sammen med styreleder i Rygge Airport AS (RA) og tidligere statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, og nestleder i styret, tidligere konsernsjef i NSB, Einar S. Enger, ønsker selskapet å videreføre den sivile driften ved Moss Lufthavn Rygge:

– Flyplassen er en av Norges fineste og mest moderne. 1,6 millioner passasjerer nyter godt av flytilbudet på Rygge i dag. Over 1000 arbeidsplasser trues av en potensiell nedleggelse. Det vil være et betydelig tap for samfunnet å avvikle en så flott og veldrevet flyplass hvor det er investert så store beløp, sier Johannessen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vil redde alle arbeidsplassene

LES OGSÅ: Får ikke drift på Moss lufthavn Rygge før neste sommer (Krever innlogging)

Potensiale

Selskapet påpeker at svært mange direkte og indirekte arbeidsplasser kan forsvinne som følge av nedleggingen dersom det ikke gjøres noe. Rygge Airport er ikke enig i nåværende eier og Avinor sin konklusjon om at det ikke lar seg gjøre å fortsette driften av flyplassen:

– Vi har vurdert saken annerledes og mener det er et godt markedspotensiale for fortsatt flyplassdrift på Rygge. Målsettingen er å komme opp i samme trafikkvolum og rutetilbud som i dag. På sikt ønsker vi å utvikle nye markedssegmenter og destinasjoner, sier Johannessen.

Både sentralt og lokalt skal selskapet ha blitt møtt med betydelig politisk vilje, og ambisjonene til selskapet er at det fortsatt skal være operativ drift i november.

– Vi jobber aktivt med politiske myndigheter og opplever samarbeidsvilje og konstruktiv dialog, sier daglig leder Knut R. Johannessen.

–  Målet er snarest mulig å få på plass alle avtaler med myndighetene, slik at fly kan ta av og lande på Rygge også etter 29.oktober. Dette vil kunne redde et stort antall arbeidsplasser, og samtidig sørge for et godt flytilbud og en fortsatt styrking av regionen, forteller styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bak denne satsingen står et profesjonelt styre, og en bredt sammensatt gruppe av samfunns-engasjerte investorer med en eller annen tilknytning til Rygge og Østfold. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Styremedlemmene er Anne-Grete Strøm-Erichsen, Knut R. Johannessen, Einar Skaarseth Enger, Ingvild R. Myhre, Kristin Hjelmaas Valla og havnesjef i Moss havn, Øystein Høsteland Sundby.

– For oss har dialogen med myndigheter og berørte departementer vært viktig. Vi har møtt samferdselsministeren og statssekretæren i Forsvarsdepartementet, sier Strøm-Erichsen til dn.no.

LES OGSÅ: Ber staten kjøpe Moss lufthavn Rygge

LES OGSÅ: Ønsker statlig eierskap

LES OGSÅ: Torp spår rekordår etter Rygge-nedleggelse

LES OGSÅ: NAV arrangerer jobbmesse på Moss lufthavn Rygge

LES OGSÅ: Nei fra regjeringen, ja fra statsråden