Konflikten mellom NSB og de ansatte som er organisert i Norsk Lokomotivmannsforbund ble lørdag trappet opp da 47 nye lokførere tatt ut i streik. Til sammen er nå 118 lokførere i streik, noe som får store konsekvenser for de reisende på Østfoldbanen mandag.

DISSE TOGENE ER INNSTILT

Halden - Oslo

10.05, 12.02, 13.02, 16.05, 18.05, 19.02, 22.02.

Oslo - Halden

08.02, 10.01, 12.01, 14.01, 16.01, 20.01.

Hvilke avganger er innstilt?

Totalt er sju avganger innstilt i retning Halden - Oslo, mens seks avganger er innstilt i retning Oslo - Halden mandag som følge av opptrappingen (se faktaboks), og passasjerer får ikke gå av eller på togene mellom Rygge og Oslo S.

I tillegg er alle lokaltogene innstilt.

LES OGSÅ: NSB: – Derfor stopper vi ikke på Moss stasjon

LES OGSÅ: Ingen kontakt mellom lokførere og Spekter

– Tilspisser konflikten

Hvorfor streikes det?

Striden står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene. Det har så langt ikke vært noen kontakt mellom de streikende og NSB.

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, sier til NRK at det neppe kommer til å skje noe før mandag morgen.

– Vi forventer at arbeidsgiver tar initiativ, men det virker som om NSB ønsker å tilspisse situasjonen. Vi kommer ikke til å ta noe initiativ. Vi har et møte i fagforeninga i Østfold i morgen klokka 14. Hvis arbeidsgiver vil bidra til en løsning, vil de antakelig ta kontakt i morgen tidlig, sier Ringdal.

Ikke alternativt

Blir det organisert alternativ transport fra NSBs side?

Nei. Da innstillingene er en følge av en lovlig streik vil det heller ikke bli organisert alternativ transport fra NSBs side. For å unngå at togpassasjerer møter opp på stasjonen ved de innstilte avgangene har NSB forsøkt å sende ut meldinger.

– Det er vanskelig å si om mange vil møte opp på stasjonene. Det er vanskelig å nå alle. Vi har sendt ut sms til de 50.000 som har registrert seg som kunder i Stor-Oslo, og vi har sendt ut 400 000 eposter til kunder over hele landet, sier informasjonssjef Åge Christoffer Lundeby til NRK.

Dette er konflikten

  • 118 lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund, de fleste av dem i Oslo, Moss, Lillestrøm og Ski, er i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen mellom LO Stat og Spekter 28. september.
  • Striden står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene.
  • Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet. Streiken ble trappet opp lørdag 8. oktober, og da ble alle lokaltog på Østfoldbanen innstilt. (©NTB)