Opphever fengselsdom mot Jeløy-mann

I Moss tingrett ble en mann i slutten av 50-årene dømt til sju måneder fengsel for å ha plaget naboene over flere år. Saken ble anket, og i Borgarting lagmannsrett ble dommen opphevet grunnet saksbehandlingsfeil av Moss tingrett.