Tone på Refsnes er drømmesjefen

Jobbspesialist Ole Kristian Hagmann får ikke fullrost styrer Tone Skolt Kristensen i Refsnes barnehage og hennes unike evne til se mennesker og gi dem en ny jobbsjanse.