Det var politiet, Moss kemnerkontor og Arbeidstilsynet som gjennomførte etterkontrollen med bakgrunn i tidligere kontroller.

– Vi var innom åtte utplukkede bilpleiefirmaer og det var nedslående resultater, bekrefter politioverbetjent Jon Erland Fløgstad som er sjef for ordensavdelingen ved politiet i Moss.

– Det absolutt verste tilfellet vi kom over var ved Vip Bilpleie i Stengata. Der var det to personer som arbeidet, hvor ingen av dem hadde lovlig opphold og naturlig nok ingen arbeidstillatelse, sier Fløgstad.

– Daglig leder var heller ikke til stede og vedkommende klarte vi ikke å komme i kontakt med. Vi fant en nøkkel og fikk stengt dørene og siden har vi ikke ført noe. Jeg kan love at dette stedet ikke åpnes før alt er på stell, forklarer han.

På samme tid i fjor var politiet med på en likndene kontroll i distriktet. Også da ble det avdekket dårlige forhold.

Utvist fra Norge

– Hva ble konsekvensen for de to mennene som arbeidet inne i vaskehallen?

– De fikk hver en bot på 7500 kroner og ble deretter fraktet til asylmottaket på Trandum i påvente av at de må forlate landet, svarer ordenssjefen.

– Hvordan var ståa hos de sju andre firmaene?

– Vi fikk bekreftet mistankene om utstrakt sosial dumping innen denne bransjen. På et av stedene ble vi fortalt at man fikk betaling ut ifra hva slags nasjonalitet man hadde. Var man spansk statsborger fikk man betalt 750 kroner for fire timers arbeid, var man fra Syria fikk man betalt 400 kroner for den samme jobben. Det er jo en stor forskjell, men det skal også tillegges at vaktene de fikk betalt for ikke var på fire timer, men 11 timer og da blir uansett ikke timebetalingen veldig god, forklarer Fløgstad.

– Hva tenker du i forhold til denne typen utnyttelse av arbeidskraft?

– Jeg synes jo så absolutt at folk som benytter seg av tilbud om full vask for 180 kroner bør tenke seg om, man er jo med på å bidra til ulovlig arbeidskraft og sosial dumping i mange tilfeller, svarer Fløgstad.

LES OGSÅ: Fant flere avvik på spisesteder i Moss (kun for abonnenter)

 

Jungeltelegrafen

– Når det gjelder de andre stedene vi kontrollerte så var det ikke så aller verst, men det er ingen tvil om at jungeltelegrafen går fort i denne bransjen. Etter at vi gjorde den første kontrollen forsto vi at jungeltelegrafen hadde gått – for det var tydelig at folk som akkurat hadde utført jobber var forsvunnet fra stedet. På et av stedene hadde også daglig leder stukket av, sier Fløgstad.

– Vi vil selvsagt fortsette med disse kontrollene. Når det gjelder personallister som vi også sjekker, så var faktisk disse ganske bra, avslutter Jon Erland Fløgstad.