– Bane NOR bruker jussen som det passer dem

Bane NOR krevde å få erverve verdifulle områder sør for Kransen i Moss for alltid, fordi terrenget ikke blir som før etter jernbaneframføringen.