Stine Sofies stiftelse kommer til Moss

Barnehagebarn og politikere i Moss er invitert på tokt for en god barndom med Stine Sofies Stiftelse.