Trebarnsfar ønsker søskenmoderasjon

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Bør familier med barn i både SFO og barnehage få søskenmoderasjon? – Ja, mener trebarnsfar Nikolai Fjeld i Moss.

DEL

Familien Fjeld har ett barn i Ramberg barnehage og ett barn på SFO (skolefritidsordning) ved Ramberg skole. Eldstebarnet går i 5. klasse og er ikke på SFO mer.

– Det er store utgifter forbundet med å ha barn i både barnehage og SFO. Jeg synes det vil være fornuftig å innføre søskenmoderasjon for familier som er i denne situasjonen, sier Fjeld.

Ikke rabatt

Skoleutvalget i Moss skal diskutere saken 18. april. I dag er det slik at familier med flere barn i enten barnehage eller SFO får søskenmoderasjon. Men familier som har barn i både SFO og barnehage får ikke rabatt.

Rådmannen i Moss ser at det vil være positivt for de berørte familiene å få søskenmoderasjon. Samtidig peker rådmannen på noen utfordringer ved innføring av et slikt system.

– Moss kommune har per i dag ikke systemer som kan håndtere en slik moderasjonsordning elektronisk. Dersom dette blir innført, må ordningen derfor først innføres med et prinsipp om at søskenmoderasjon gis etter konkret søknad, påpeker kommunalsjef Bjørn Olavesen i saksutredningen til skoleutvalget.

Porsgrunn

Han anslår at rundt 20 prosent av barna i SFO har søsken som går i barnehage. Det utgjør rundt 200 barn.

– Dersom det blir gitt 25 prosent søskenmoderasjon på den rimeligste plassen, vil det bety nærmere 1,5 millioner kroner i redusert foreldrebetaling. Kostnaden må dekkes enten ved at de øvrige prisene økes, eller at prinsippvedtaket om selvkost oppheves, utdyper Olavesen.

Rådmannen i Moss har vært i kontakt med Porsgrunn kommune, som har en tilsvarende ordning. Da ordningen ble innført der, ble hver enkelt søknad behandlet for seg i starten. Men etter hvert fikk Porsgrunn kommune på plass systemer som håndterer dette automatisk.

– Også i Trondheim er det innført en slik ordning. Der ytes det 25 prosent søskenmoderasjon på den rimeligste plassen. Moderasjonen der omfatter søsken som bor fast sammen. Opplegget i Trondheim omfatter både private og kommunale barnehager, samt private og kommunale skolefritidsordninger, opplyser Olavesen.

I samme møte skal politikerne også ta stilling til om Moss bør innføre differensert oppholdsbetaling etter foreldrenes inntekt i SFO, etter modell fra barnehagene. Rådmannen sier at dette bli dyrt og anbefaler at Moss først innfører dette når en eventuell nasjonal ordning kommer.

Artikkeltags